8.Sınıf fen ve teknoloji dersi genel değerlendirme soruları-1

8.Sınıf fen ve teknoloji dersi genel değerlendirme soruları-1

Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz.

homojen, fiziksel, kimyasal, aynı cins, metal, ametal, yan metal, proton, elektron, heterojen, izotop, element, saf

1. Element ve bileşikler...........maddelerdir.

2. Çözeltiler...........karışımlardır.

3. Ayran...........bir karışımdır.

4. Karışımlar...........yollarla birbirinden ayrılılar.
5. Bileşikler...........yollarla ayrıştırılabilir.

6. Kimyasal ayrıştırma yöntemleriyle kendisinden daha basit parçalara ayrılman maddelere ...........denir.

7. Elementler...........atomlardan oluşur.

8. Elementler........., ...........ve...........olarak kendi aralarında sınıflara ayrılır.

9. Bir atomda...........sayısı ile...........sayısı eşittir.

10. Aynı elementin çekirdeğindeki nötron sayısının farklılığı, o elementin............... olduğunu gösterir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi saf (arı) maddedir?

A) toprak B) hava C) amonyak D) şekerli su

2. Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımdır?

A) tuzlu su B) sis C) yağlı boya D) süt

3. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir değişmedir?

A) sütten yoğurt yapılması B) yoğurttan ayran yapılması
C) suyun ayrıştırılması D) odunun yanması

4. 12 13 14

C C C yazılımı ile karbon elementinin neyi ifade edilmektedir?

6 6 6

A) elementin kimyasal özelliklerinin farklı olduğu

B) fiziksel özelliklerinin aynı olduğu

C) izotoplarının olduğu

D) bileşik oluşturmadaki yatkınlığı

5. Aşağıdaki sembol ve formüllerden hangisi bir bileşiğe aittir?

A) Fe B) AI C) Na D) C02

6. Aşağıdaki metallerden hangisi katı değildir?

A) bakır B) demir C) cıva D) gümüş

7. Aşağıdakilerden hangisi kütle numarasını ifade eder?

A) elektron sayısı

B) proton sayısı

C) nötron sayısı + elektron sayısı

D) proton sayısı + nötron sayısı

8. 16 gram kükürt (S) ile kaç gram demir (Fe) birleşebilir? ( S:32 Fe:56)

A) 56 B)28 C)14 D) 2

9. I. Metaller ısı ve elektriğ1 iletir.

II. Helyum havadan daha hafif bir gazdır.

III. Pirinç, kalay ile kurşunun bir alaşımıdır. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

10. Aşağıda periyodik çizelge ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Periyodik çizelgede yatay sıralara periyot, düşey sütunlara grup denir.

B) Periyodik çizelgede aynı grupta yer alan elementlerin özellikleri benzerlik gösterir.

C) Periyodik çizelge, elementlerin kütle numaralan esas alınarak düzenlenmiştir.

D) Periyodik çizelgenin en son grubunda (8A) soy gazlar bulunur.

Ekleyen : Dosyabak.com

8.Sınıf fen ve teknoloji dersi genel değerlendirme soruları-1

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

Bu içerik hakkında henüz yorum yazılmamış.İlk yorumu siz yazabilirsiniz.
Benzer Dosyalar